Ч 1 ст 121 коап

Оглавление:

КоАП Украины. Статья 121

КоАП Украины. Статья 121

Стаття 121. Порушення водіями правил експлуатації транспортних засобів, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

Керування водіями транспортними засобами, що мають несправності гальмової системи, рульового управління, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація їх забороняється, або переобладнаними з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, або такими, що своєчасно не пройшли державного технічного огляду, тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Керування водіями транспортними засобами, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів, що мають несправності, передбачені частиною першою цієї статті, або технічний стан і обладнання яких не відповідає вимогам стандартів, правил дорожнього руху і технічної експлуатації, тягне за собою накладення штрафу від сорока до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою або другою цієї статті, тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або адміністративний арешт на строк від п’яти до десяти діб.

Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами, тягне за собою накладення штрафу від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Керування водіями транспортними засобами, не зареєстрованими або не перереєстрованими в установленому порядку, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів, перевернутим чи неосвітленим, а також без талона про проходження державного технічного огляду чи з талоном, що не належить цьому засобу або не відповідає вимогам стандарту, тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною п’ятою цієї статті, тягне за собою накладення штрафу від п’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

01.03.2012
Древнейший спорткар продается в США

29.02.2012
Власти США будут тестировать автокресла для взрослых детей

28.02.2012
На модульные платформы переходит Nissan

27.02.2012
В Европу систему SYNC привезет Ford

26.02.2012
Украинцы обожают белые автомобили

Комментарии к СТ 12.1 КоАП РФ

Статья 12.1 КоАП РФ. Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра

Комментарий к статье 12.1 КоАП РФ:

1. Объектами административных правонарушений, предусмотренных в данной статье, являются общественные отношения в сфере эксплуатации транспортных средств.

2. Объективная сторона рассматриваемых административных правонарушений заключается в управлении водителем транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим государственный технический осмотр, т.е. в невыполнении требований п. 1 и абз. 4 п. 11 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлением Совета Министров — Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090 «О Правилах дорожного движения» (с изм. и доп.).

3. Согласно Правилам регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, утвержденным в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 августа 1994 г. N 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации» (с изм. и доп.), собственники транспортных средств обязаны зарегистрировать их или изменить регистрационные данные в течение 5 суток после приобретения, таможенного оформления, замены номерных агрегатов или возникновения иных обстоятельств, потребовавших изменения регистрационных данных. Регистрационные данные указываются в регистрационных документах, к которым относятся свидетельства о регистрации транспортных средств или технические паспорта транспортных средств.

4. Все зарегистрированные автомототранспортные средства и прицепы к ним в целях, в частности, поддержания необходимого технического состояния, обеспечивающего безопасность дорожного движения, подлежат обязательному государственному техническому осмотру (ст. 17 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изм. и доп.)). Постановлением Правительства РФ от 31 июля 1998 г. N 880 «О порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» (с. изм. и доп.) утверждено Положение о проведении государственного технического осмотра автомототранспортных средств и прицепов к ним Государственной инспекцией безопасности дорожного движения МВД России, в соответствии с которым систематически проводится государственный технический осмотр транспортных средств. Конкретные год и месяц проведения государственного технического осмотра каждого транспортного средства устанавливает ГИБДД. По результатам технического осмотра выдается талон о прохождении государственного технического осмотра, который должен размещаться в правом нижнем углу ветрового стекла автомобиля или автобуса.

5. Субъектами правонарушений являются водители транспортных средств.

6. С субъективной стороны управление транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра, может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности.

7. При совершении правонарушения, выразившегося в управлении транспортным средством, не прошедшим государственный технический осмотр, запрещается эксплуатация транспортного средства, при этом государственные регистрационные знаки подлежат снятию до устранения причины запрещения эксплуатации (ст. 27.13 КоАП РФ).

8. Дела о комментируемых административных правонарушениях рассматриваются начальником Государственной инспекции безопасности дорожного движения, его заместителем, командиром полка (батальона, роты) дорожно-патрульной службы, его заместителем, сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения, имеющими специальное звание, старшими участковыми уполномоченными полиции и участковыми уполномоченными полиции (ст. 23.3).

Протоколы об административных правонарушениях составляются должностными лицами органов внутренних дел (полиции) (ч. 1 ст. 28.3 КоАП России).

Nsash › Блог › «управление транспортным средством с установленым ГБО»

В постановлениях о привлечении лиц к административной ответственности за нарушения ПДД должны обязательно отмечаться пункты этих Правил. Это требование ст. 283 КУАП относительно обязательного указания в постановлении нормативного акта, который предусматривает ответственность за такое административное правонарушение, направленно на обеспечение законности решений, которые принимаются, и исключает двусмысленность толкования состава действия, за совершения которого на виновное лицо накладывается административное взыскание.
Кроме того, в резолютивной части постановления должна быть указанная статья КУАП, за которой правонарушитель притянут к административной ответственности.

Открываем сразу ПДД и рассматриваем следующие случаи:
1) Согласно п. 31.3 «а» запрещается эксплуатация транспортных средств в случае их изготовление или переоборудование с нарушением требований стандартов, правил и нормативов, которые касаются безопасности дорожного движения.

Ст. 121 ч.1 КУАП определяет ответственность за управления водителями ТС, которые переоборудованы с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов. Ключевое слово – с нарушениями

Предприятие выполнившее монтаж ГБО имеет свидетельство о согласовании конструкции транспортного средства относительно обеспечения безопасности дорожного движения.

Также, ни в одном из п. 31.1., п. 31.3÷31.4 ПДД , ни ч.1 ст.121 КУАП не содержится формулировка состава правонарушения как «управление транспортным средством с установленым газобалонном оборудованием».

Следует также отметить, что определить отступление от требований стандарта, правил и нормативов разрешено не любому ГАИ-шнику. Открываем ІНСТРУКЦІЮ про проведення огляду транспортних засобів та їх реєстраційних документів

п.1.3. Огляд транспортних засобів здійснюють експерти, які мають право самостійного проведення даного виду експертиз та внесені до Реєстру атестованих судових експертів Міністерства юстиції України.
Подводим итог — в априори «отступление от требований стандарта, правил и нормативов» быть не должно, у Вас же на руках свидетельство о согласовании

2)п. 30.1. Владельцы ТС и прицепов к ним должны зарегистрировать (перерегистрировать) их в Госавтоинспекции… если необходимо внести изменения в регистрационные документы.

Тоже самое в ЗУ № 3353-XII « О дорожном движении»
«Ст. 32 … Переоборудование, которое привело к изменению учетных данных транспортного средства, должно быть отображено в его регистрационных документах»

Ст. 121 ч.5 КУАП которая определяет Управление водителями транспортными средствами, не зарегистрированными или не перерегистрированными в установленном порядке.

Еще раз подчеркиваем — установка ГБО это все же не ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ определенной нормой ст. 32 закона Украины № 3353-XII.

Ключевая фраза изменение учетных данных. Открываем Приказ МВД Украины № 987 от 10.11.2005 читаем:
регистрационные данные — сведения о ТС и его владельца;
регистрационные документы — свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт), временный регистрационный талон транспортного средства, учетная карточка транспортного средства;

Дальше открываем Приложение 1 к Инструкции о порядке осуществления подразделами Госавтоинспекции МВД государственной регистрации, перерегистрации и учета транспортных средств (Н А К А З МВД Украины № 379 от 11.08.2010г. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 27 января 2011 г. за № 123/18861)

«Служебные отметки ГАИ: Учетные данные транспортного средства — марка, модель, идентификационные номера двигателя, шасси ( рамы), кузова ( коляски) .»
Разве ГБО изменяет учетные данные?

Подводим итог и отмечаем, что ни в одном из п. 31.1., п. 31.3÷31.4 ПДД, ни ч.5 ст.121 КУАП не содержится формулировка состава правонарушения как «управление транспортным средством с не зарегистрированым газобалонном оборудованием».

Теперь Вам самому решать — выполнить не законные требования работника МРЭО (ГАИ) относительно регистрации (перерегистрации) ГБО и позволить беспардонно залезть в ваш карман или с помощью студента любого юр. вуза подготовить иск и в суд (решение будет в Вашу пользу)

Еще раз подчеркнем требования работников МРЄО, ГАИ относительно регистрации, перерегистрации ГБО — не законны!

Дополнительная статья о ГБО:

Во всем мире использование альтернативных видов моторного топлива уже давно читается одним из приоритетных направлений защиты окружающей среды. В ряде стран автовладельцам, желающим обзавестись газобаллонным оборудованием, государство выдает беспроцентные кредиты на установку или даже частично погашает его стоимость, предоставляет определенные скидки по транспортному налогу и другие льготы. У нас же использование газового моторного топлива не только не дает никаких льгот, но и, наоборот, облагается своеобразным «экологическим налогом» со стороны ГАИ.

При стоимости установки ГБО 2500-3000 грн. ГАИ, не ударив палец о палец, норовит заработать на каждой операции порядка 800 грн. (около трети ее стоимости!) за внесение в свидетельство о регистрации записи «Установлено ГБО». Для владельцев же кредитных автомобилей замена техпаспорта, в связи с необходимостью переоформления документов в банке, обходится уже в сумму около 2000 грн., или примерно 75% стоимости ГБО. Причем требование о внесении в свидетельство о регистрации подобных записей не предусмотрено действующим законодательством, а поэтому является элементарным мошенничеством. А тех, кто не покупается на подобный обман, элементарно запугивают штрафами, штрафплощадкой и лишением «прав».

Для выявления «нарушителей» работники ГАИ всеми правдами и неправдами стараются заглянуть под капот автомобиля (обычно под предлогом проверки номера кузова), чтобы обнаружить там «нелегальную» установку ГБО, «не зарегистрированную в установленном порядке». Учитывая же, что законодатель не включил регистрацию ГБО в перечень обязанностей автовладельца, инспекторы ГАИ проявляют смекалку и составляют протоколы за нарушение совершенно различных пунктов Правил дорожного движения, налагая штрафы по первой или ч. 5 ст. 121 Админкодекса. А при повторном на протяжении года выявлении аналогичного «нарушения» уже составляют протоколы по третьей или шестой части этой же статьи, за что водители, признавшие в суде свою вину, нередко лишаются «прав» на 3—6 месяцев и даже могут подвергаться административному аресту до пяти суток Но происходит подобное исключительно по той причине, что водители не знают законов и смиренно признают свою вину как все время о беспричинной остановки так и впоследствии в суде.

Чаще всего при наличии на автомобиле «незарегистрированного» ГБО водителя обвиняют в нарушении пунктов 31.3 а) и 32.1 е ПДД, в результате чего составляется протокол по ч. 1 ст. 121 КоАП (управление транспортными средствами переоборудованными с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов).

На самом же деле пункт 31.3 а) запрещает эксплуатацию транспортных средств в случае их изготовления или переоборудования с нарушением требований стандартов, правил и нормативов, касающихся безопасности дорожного движения. В этом случае прежде всего нужно потребовать у сотрудника ГАИ, чтобы он указал в протоколе, какие именно требования стандартов, правил и нормативов, касающихся безопасности дорожного движения, были нарушены при установке ГБО. А для того чтобы сразу же лишить гаишников малейшего повода для составления протокола за нарушение данного пункта Правил, достаточно иметь справку от установшика ГБО. что оно установлено в полном соответствии с требованиями стандартов, правил и нормативов, касающихся безопасности дорожного движения. Такую справку с печатью, написанную в произвольной форме, можно получить совершенно бесплатно или за символическую плату.

Пункт 32.1 є) предусматривает, что с ГАИ согласовывается переоборудование транспортных средств. Но согласовывать с ГАИ установку ГБО от владельцев не требует ни один нормативно-правовой акт. Подтверждают это и в Центре безопасности дорожного движения и автоматизированных систем (ЦБДД и АС) при МВД Украины, где официально заявляют, что получать в ГАИ разрешение на установку ГБО не требуется. Соответствующий вопрос каждый желающий может направить как в ЦБДД и АС, так и в УГАИ МВД Украины и возить с собой полученный ответ в качестве второго «железного» аргумента.

Гораздо реже встречаются претензии по пункту 31.1 ПДД, который гласит, что техническое состояние транспортных средств и их оборудования должно отвечать требованиям стандартов, касающихся безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды, а также правил технической эксплуатации, инструкций предприятий-производителей и другой нормативно-технической документации. В этом случае тоже вполне достаточно предъявить вышеупомянутую справку от установщика ГБО или аналогичную справку, но с акцентом на том, что установленное оборудование отвечает требованиям стандартов, правил и т.д. Кстати, установщики в подобных случаях легко идут на контакт, так как прекрасно понимают, что помощь автовладельцам в избавлении вымогателей поможет им привлечь новых клиентов.

И наконец, достаточно распространены претензии по п. 30.1 ПДД, который гласит, что владельцы механических транспортных средств должны зарегистрировать (перерегистрировать) их в ГАИ независимо от их технического состояния на протяжении 10 дней с момента приобретения (получения), таможенного оформления или все точки на «и». Пока же автовладельцам приходится рассчитывать только на себя. Но и в этом случае несложно доказать свою правоту.

Ст. 12.1 КоАП РФ

Статья 12.1. Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или технического осмотра.

  1. Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, — влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей. 1.1. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, — влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
  2. Управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и оборудованным для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем восемь (кроме места для водителя), специализированным транспортным средством, предназначенным и оборудованным для перевозок опасных грузов, которые не прошли государственный технический осмотр или технический осмотр, — влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей. При совершении данного правонарушения в соответствии со статьей 27.13 настоящего Кодекса запрещается эксплуатация транспортного средства, при этом государственные регистрационные знаки подлежат снятию до устранения причины запрещения эксплуатации.

Примечания:
Под транспортным средством в настоящей статье следует понимать автомототранспортное средство с рабочим объемом двигателя более 50 кубических сантиметров и максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час, а также прицепы к нему, подлежащие государственной регистрации, а в других статьях настоящей главы также трактора, другие самоходные дорожно-строительные и иные машины, трамваи, троллейбусы.

Ч 1 ст 121 коап

Вроде 800 р за фонарик

Тебе еще надо было из машины выскочить и бежать )))

Что ж вы так, Николай Николаевич. ))))

КоАп РФ
Статья 19.3. Неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции, военнослужащего, сотрудника органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника органов, уполномоченных на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 29.04.2006 N 57-ФЗ, от 18.07.2006 N 121-ФЗ)
1. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника милиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей —
(в ред. Федерального закона от 29.04.2006 N 57-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
ДА плюс штраф за светофор.

Штраф 900 и пару сломанных ребер

Смертельная казнь )) шутка )

Да хрен их знает: что угодно! Может они тебя оформили, как скрывшегося от погони с места ДТП, а ты теперь разыскиваешься, и на твой авто арест наложен =)))). Либо они выполняли план по штрафам, которые приходят по почте — тогда тебе придет проезд на красный без 200 руб за неостановку.
Зарегестрируйся на сайте госуслуг. Там сможешь узнать, какие у тебя штрафы.

Могут отказать в отпуске? Сижу на больничном уже третий раз в этом году.

Нет, факт нахождения Вас на «больничном» никак не влияет на право получения очередного отпуска. (прочитайте ст. ст. 121 и 122 Трудового кодекса РФ)

В очередном отказать права не имеют.

Нет. Больничный лист — это юридический документ.

Нет. право отпуска у вас сохраняется

А вы лягте.. зачем сидеть то. а вопрос в чем?

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала.
В данном случае имеет место нарушение норм ТК, за что предусмотрена админ. ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ. Обратитесь с жалобой в прокуратуру или инспекцию по труду.

Статья 121 Трудового
кодекса РФ
В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый
отпуск, включаются: время фактической работы;
время, когда работник фактически не
работал, но за ним в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором
сохранялось место работы (должность) , в том числе время ежегодного
оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие
предоставляемые работнику дни отдыха;
. время предоставляемых по просьбе
работника отпусков без сохранения заработной платы, не превышающее 14
календарных дней в течение рабочего года.
Отпуск получите, но лучше не болеть.

Забрали права на 4 месяца за привышение скорости на 61 км/ч как правильно написать опиляцию в суд?

Доверьте это профессионалу)))

Ипать, с твой грамотностью лучше довериться адвокату.

Жадина ты. с гайцами не сумел договориться — теперь тут нахаляву думаешь выехать. Ходи пешком — умнее будешь.

Это будет не опиляция (с точки зрния руускго языка логичней было бы правильнее так апелляция) , а жалоба на постанвление по делу об административном правонарушении.
ОБратимся к первоисточнику к КоАП РФ
http://www.consultant.ru/popular/koap/13_33.html#p7765
Статья 30.2. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении
1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.
2. Жалоба на постановление судьи о назначении административного наказания в виде административного ареста либо административного выдворения подлежит направлению в вышестоящий суд в день получения жалобы.
3. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.
4. В случае, если рассмотрение жалобы не относится к компетенции судьи, должностного лица, которым обжаловано постановление по делу об административном правонарушении, жалоба направляется на рассмотрение по подведомственности в течение трех суток.
5. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении государственной пошлиной не облагается.
6. Жалоба на постановление судьи о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности подлежит направлению в вышестоящий суд в день получения жалобы.
Статья 30.3. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении
1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.
2. В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу.
3. Жалобы на постановления по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1 — 5.25, 5.45 — 5.52, 5.56 настоящего Кодекса, могут быть поданы в пятидневный срок со дня вручения или получения копий постановлений.
4. Об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования постановления по делу об административном правонарушении выносится определение.
Удачи

Правильно пишеццо — эпиляция)))))) )
сразу права вернут))))))

Через «А».
А, вообще, превышение на 60км — это лишение.
Подробности давайте — что писали в протоколе, что говорили, какие ходотайства — на суде.
Можно будет обсуждать — а так — вода в сите.

Как они смогли доказать нарушение скорости на месте совершения АПН и кто был кроме гайцев и вас? Что вы написали в протоколе в графе объяснения?

Правильно написать — АПЕЛЛЯЦИЯ

Скорость ТС замеряется прибором. Не могу ничего сказать о видеосъёмке, но РАДАР типа «Сокол» или «Барьер» (возможно ошибаюсь в названиях прибора) имеют погрешность 15%,помехой могут быть: радиоволны, температура окружающей среды, движение других ТС попутного или встречного направления, и т. д.. На эти моменты Вы можете ссылаться в жалобе. Рекомендую нанять адвоката. Желаю удачи!

Тут мало чего можно ответить. Могу предложить ознакомиться с материалами дела, проверить законность обвинения по ПДД и КоАП, на основании косяков подавать жалобу.
Можно просто попробовать разжалобить судью райсуда для урезания наказания с лишения на штраф. Аргументом может быть прежняя непогрешимость, проверяемая по карточке учета нарушений. Так как речь идет о ч. 4 ст. 12.9, то надо проверить как было рассмотрено дело в гаи. Дело в том, что сначала должен рассмотреть замначгай или начгай и по результатам рассмотрения вынести постановление о штрафе или определение о передаче дела в суд. Только после этого может быть вынесено постановление. Суд не связан с доводами гаишного определения и рассматривает дело в полном объеме, после чего может вынести постановление о штрафе или лишении.
Если повезёт, то в райсуде, не «теряя лицо», легко скостят на штраф.

Не подскажите статью в налоговом кодексе устанавливающую ответственность за торговлю без Контрольно Кассовых Машин, если

В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «О применении контрольно-кассовой техники
Статья 7. Контроль за применением контрольно-кассовой техники
1. Налоговые органы:
.
налагают штрафы в случаях и порядке, которые установлены Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на организации и индивидуальных предпринимателей, которые нарушают требования настоящего Федерального закона.
«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.12.2012, с изм. от 17.01.2013) (с изм. и доп. , вступающими в силу с 15.01.2013)Статья 14.5. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники (в ред. Федерального закона от 03.06.2009 N 121-ФЗ (ред. 17.07.2009))
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг организацией, а равно гражданином, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, при отсутствии установленной информации об изготовителе (исполнителе, продавце) либо иной информации, обязательность предоставления которой предусмотрена законодательством Российской Федерации, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 239-ФЗ)

Могут ли забрать машину, в Украине, на штраф-стоянку если нет страховки?

Нет конечно. В Украине эвакуируют автомобиль ТОЛЬКО если он мешает движению. И всё.
P.S. Страховку вы можете предъявить только в случае ДТП или для составления протокола.

Заглянул в Коап, 28.3 какие лица может составлять адмид. протоколы, непонятный вопрос стал (+вн) Кто пояснит?

Что будет,если не явиться на суд по статье 19.3 ч.1 КоАп РФ,т.к. нарушения не было.

Было нарушение, не было, если вы не явитесь, то дело перенесут, при повторном, могут вынести решение не в вашу пользу.
Может вам хочется острых ощущений утром часиков в 5 приедут судебные приставы и в наручниках доставят в суд — может и такое быть.. . Все зависит от судьи.

К сожалению, нашим судам похер, с вами или без вас, вас всё равно привлекут к административной ответственности. Да же если с вами прийдет адвокат, судья непременно намекнет ему, мол адвокат, какого хуя ты сюда приперся, ты же судебную практику знаешь, знаешь что твоего доверителя привлекут, так зачем мне мозг ебать и речи твои слушать, ходатайства выслушивать и прочую хрень, у меня и так дел по горло, а тут ты еще.

Статья 19.3. Неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции, военнослужащего, сотрудника органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника органов, уполномоченных на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 29.04.2006 N 57-ФЗ, от 18.07.2006 N 121-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника милиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей —
(в ред. Федерального закона от 29.04.2006 N 57-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Степень виновности определяет суд. Думаю не явка проблему не решит. Если не виноваты, вину не признавайте. Возьмите адвоката и без адвоката не давайте ни каких показаний. Постарайтесь найти свидетелей.

Вынесут решение без вас

Согласен с тов. XXX. Только странно как-то.. . Если возбуждается дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (одним из наказаний является административный арест) , то протокол об административном правонарушении в соответствии с частью 2 статьи 28.8 КоАП РФ передаётся судье немедленно после его составления. Далее дело об административном правонарушении в соответствии с частью 4 статьи 29.6 КоАП РФ должно быть рассмотрено в этот же день. В соответствии с частью 3 статьи 25.1 КоАП РФ при рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным. А если учесть то, что обычно в этом случае применяется административное задержание, то как-то странно выглядит то, что человек ждёт извещения из суда и может ещё не явиться на рассмотрение дела.

Какой штраф если техпаспорт выписан по одному адресу,а страховка по другому

Судебный приказ

Статья 121. Судебный приказ
1. Судебный приказ — судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника по требованиям, предусмотренным статьей 122 настоящего Кодекса.
2. Судебный приказ является одновременно исполнительным документом и приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных постановлений

Обязательно банк имеет право:
1. Предъявить приставу на исполнение и уже пристав вам отсылает требование.
2. Предъявить на прямую в организацию.
вы обязаны удерживать
Но не более 50% из зарплаты если нет других удержаний

Исполнительные документы
Согласно положениям ст. 12 закона №229-ФЗ исполнительными документами, направляемыми (предъявляемыми) судебному приставу-исполнителю, являются:
Исполнительные листы, выдаваемые судами общей юрисдикции и арбитражными судами на основании принимаемых ими судебных актов. Судебные приказы. Нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов или их нотариально удостоверенные копии. Удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам. Акты органов, осуществляющих контрольные функции, о взыскании денежных средств с приложением документов, содержащих отметки банков или иных кредитных организаций, в которых открыты расчетные и иные счета должника, о полном или частичном неисполнении требований указанных органов в связи с отсутствием на счетах должника денежных средств, достаточных для удовлетворения этих требований. Судебные акты, акты других органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях. Постановления судебного пристава-исполнителя. Акты других органов в случаях, предусмотренных федеральным законом. Исполнительная надпись нотариуса при наличии соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество, заключенного в виде отдельного договора или включенного в договор о залоге. В бухгалтерию компаний чаще всего поступают исполнительные листы, судебные приказы нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов, постановления приставов.
Работодатель станет гасить долг сотрудника из его зарплаты только после того, как получит, исполнительный лист, направленный из суда. И в этом листе обязательно должна указываться общая сумма долга.
Если суд все же постановил об удержании зарплаты должника и направил на фирму, где он работает, исполнительный лист, тогда ваше начальство, никак не сможет этому противостоять. И чтобы суд такое постановление вынес, ваше участие должника в разбирательстве совсем не обязательно.
Судебный исполнительный лист не требует от руководителя фирмы каких-либо приказов, никто не спрашивать и разрешения у должника на выплату кредита из его зарплаты. Документ из суда станет храниться в бухгалтерии по месту работы должника, которая будет автоматически вычитать из его зарплаты определённый процент и переводить эти средства на указанные в исполнительном листе счета банка-кредитора .
В соответствии с п. 2 ст. 99 закона №229-ФЗ, при исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с должника-гражданина может быть удержано:
не более 50% заработной платы и иных доходов. Удержания производятся до исполнения в полном объеме содержащихся в исполнительном документе требований.

Согласно ст. 12 ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительным документом является судебный приказ.
Согласно ст. 9 указанного закона исполнительный документ о взыскании периодических платежей, о взыскании денежных средств, не превышающих в сумме двадцати пяти тысяч рублей, может быть направлен в организацию или иному лицу, выплачивающим должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи, непосредственно взыскателем.
Одновременно с исполнительным документом взыскатель представляет заявление, в котором указываются:
1) реквизиты банковского счета, на который следует перечислять денежные средства, либо адрес, по которому следует переводить денежные средства;
2) фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность взыскателя-гражданина;
3) наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и юридический адрес взыскателя — юридического лица.
Таким образом, банк, являющийся взыскателем по исполнительному документу — судебному приказу, в случае если сумма меньше 25 000 р. вправе направить его Вам самостоятельно без приставов.
Вам нужно проверить:
а) Сумму — меньше 25 000 р.
б) Наличие заявления с данными в соответствии со ст. 9 закона об исполнительном производстве
в) Соблюдение требований ст. 13 закона об исполнительном производстве, согласно которой судебный приказ должен быть подписан судьей и заверен гербовой печатью, а также требований к судебному приказу установленных ст. 127 ГПК РФ, согласно которой судебный приказ должен содержать:
— номер производства и дата вынесения приказа; —
— наименование суда, фамилия и инициалы судьи, вынесшего приказ;
— наименование, место жительства или место нахождения взыскателя;
— наименование, место жительства или место нахождения должника, а для гражданина-должника также дата и место рождения, место работы (если они известны) ;
— закон, на основании которого удовлетворено требование;
— размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или обозначение движимого имущества, подлежащего истребованию, с указанием его стоимости;
— размер неустойки, если ее взыскание предусмотрено федеральным законом или договором, а также размер пеней, если таковые причитаются;
— сумма государственной пошлины, подлежащая взысканию с должника в пользу взыскателя или в доход соответствующего бюджета;
— реквизиты банковского счета взыскателя, на который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию, в случае, если обращение взыскания производится на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
— период, за который образовалась взыскиваемая задолженность по обязательствам, предусматривающим исполнение по частям или в виде периодических платежей.
Если действия банка, а также содержание и форма направленного в бухгалтерию исполнительного документа соответствуют закону, то бухгалтерия не то что бы имеет право, она должна его исполнить.

Помогите и подскажите ,что делать!!Превышение скорости (ст.12.9 ч.4 КоАП РФ)Права забрали

Видеорегистратор у них был? Если небыло — не имеют права по новым правилам .

Может они хорошо жить хотят. ну что нам делать жить все хотят

Можно и нужно давить на то, что типа тебе без прав совсем нельзя ( что ты единственный кормилец в семье, характер твоей работы связан с поездками на автомобиле (водитель, торговый представитель и т. п. ) и лишением прав они обрекут тебя на голодание и нищету (в законе есть поправки на такие случаи) =) Если судья баба, дави на материнский инстинкт (маленький ребенок, племянник, братишка и т. п. ) Естественно, искреннее и глубокое раскаяние и т. д. Все это сделать РЕАЛЬНО! Как это провернуть думай сам. Я просто подкинул тебе идейку. Но способ проверенный. И если ты не злостный нарушитель, то тебе впаяют штраф до 5 тыр, но права оставят. Можно и без адвоката обойтись. Удачи!

120 или 124 очень принципиально, т. к. у любого радара есть погрешность, например +- 1 км/ч. Таким образом если 120, то с учетом погрешности Ваша скорость составляет 119-121 км/ч (всегда трактуется в меньшую сторону — 119 км/ч) штраф 1000-1500, а если 124, то надо смотреть какова погрешность прибора.

Икаров развелось. а ты походи, подумай, может на пользу пойдет

Добрый день. Каких статей коснулись новые поправки в ук рф 2011 года? И когда они вступят в силу?

Где можно скачать КоАП Украины косающегося ГАИ. Желательно с последними изменениями.

Являются ли действия сотрудников ДПС неправомерными? внутри.

За что остановили?

Ну дак явно процесуальные нормы нарушены .к юристу.

Админ.протокол должен отвечать требованиям предусмотренного ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ. ДПС указали фактический адрес места нарушения. Были приглашены понятые. Следовательно, требования к протоколу об АПН (в том контексте в котором вы указываете) соблюдены. Всё остальное, что вы назвали не является существенным. Действия ДПС правомерны. Признать документы недействительными не удастся. Ваши гражданские права не нарушены.

Поправки по статье 161 часть 2. И будет амнистия будет по этой статье?что надо делать чтоб выйти по удо?

Закономерно ли отключение всей деревни от холодного водоснабжения из-за образовавшегося долга от «халявщиков»?

Несомненно закономерно. Водоканал — не полиция, самостоятельно с ваших неплательщиков ничего взыскать не может. Он имеет дело с субьектом потребления — целым посёлком, за которым образовался должок. И на законном основании этому поселку воду отключает. пока задолженность не устранят.
Можно спорить о тарифах или счетчиках, но как бы то ни было — водоканал вам бесплатно качать воду не станет.
Решайте вопрос сами — это ВАШИ проблемы.

Судиться только, если действительно отключат.

Абсолютно незаконно!! ! С вас не могут брать лишнее за дядю васю и вас не могут лишить услуги, которую вы регулярно оплачиваете.
1) Что значит «оповестили»? — вам прислали письмо? — если есть такое письмо, копию в прокуратуру с вашими вопросами.
2) Даже если нет договора, но они пользуются услугой — считается, что они потребляют услуги и обязаны платить — не ваша проблема : водоканал (или ваша УК) пусть идет в суд, требует с них долги, забивает пробки, чтобы отключить и прочее. -вас не касается.
3) На все оплаченные лишние деньги потребовать (ну, скажем, за 3 года — исковая давность) ПИСЬМЕННО заявлением (себе копию с отметкой секретаря) все расчеты, а также разъяснение на основании законов, почему с вас берут лишние деньги свыше счетчиков? — согласно ст. 401 ГК РФ чужие долги мы не оплачиваем, ну если только вы сами этого желаете. — добавьте, что намерены обратиться в прокуратуру с заявлением о мошенничестве, поэтому настаиваете на немедленном возвращении всех незаконно полученных денег. (потом Претензию и в суд — добавьте, что согласно ЗоПП в суде они заплатят не только за услуги юриста и госпошлину, но и 50% штраф для вас, за то, что не решили вопрос добровольно)
4) В местную власть Письменно! — себе копию с отметкой от секретаря — власть обязана вас обеспечивать водой и многим еще — почитайте ФЗ №131 п. 14 о самоуправлении — требуйте прекратить это самоуправство и обеспечить вас нормальной услугой.
5) Ну ив Прокуратуру — ваши права нарушены
6) почитайте ПП от 6 мая 2011 г. N 354 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
7) изучите КОАП РФ — найдите подходящие статьи и требуйте в прокуратуре привлечь по любой статье — это обеспечит победу в суде. ( ст. 7.23, мошенничество, самоуправство и пр.)

Вам обращаться в суд, когда отключат. Нарушение закона о правах потребителя

Может ли сотрудник милиции при проверке документов выписать штраф при истечении срока действия паспорта?

Только сотрудник миграционной службы (УФМС)
ЭТО РАЗНЫЕ СТРУКТУРЫ.
Вот такая должна быть статья
Статья 19.15. Проживание гражданина Российской Федерации без удостоверения личности гражданина (паспорта) или без регистрации
1. Проживание по месту жительства или по месту пребывания гражданина Российской Федерации, обязанного иметь удостоверение личности гражданина (паспорт) , без удостоверения личности гражданина (паспорта) или по недействительному удостоверению личности гражданина (паспорту) либо без регистрации по месту пребывания или по месту жительства —
влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей.
А вот кто имеет право на рассмотрение адм. дел и наложение штрафов (про милицию здесь речи нет)
Статья 23.67. Органы, уполномоченные на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции
(введена Федеральным законом от 18.07.2006 N 121-ФЗ)
1. Органы, уполномоченные на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 18.8 — 18.10, 18.15 — 18.17, 19.15 — 19.18, 19.27 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 05.11.2006 N 189-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, его заместители;
2) руководители территориальных органов указанного федерального органа исполнительной власти, их заместители;
3) руководители структурных подразделений территориальных органов указанного федерального органа исполнительной власти, их заместители.

Раз срок истёк, то и штраф.
Бегом в ФОТО
снимаемся ДЛЯ ПАСПОРТА.
и в жилконтору.
Правда ещё и за квартиру надо заплатить полностью.

Я полгода двигался с просроченным паспортом, всё нормально было=) хотя 1 раз мне симкарту не продали из-за этого)))))

Если у вас паспорт и срок его действия кончился то это не значит что он не действителен. для чего служит паспорт. для удостоверения индефикации личности . что он перестал индефицировать вашу личность. адм кодекс предусматривает нанесение ущерба. какой ущерб вы нанесли находясь с документом который как заявлено просрочен но не перестает индефецировать вашу личность. из за развала ссср. почти всем пришлось менять документы. многим был нанесен ущерб действиями властей . опрос проведите. был нанесен ущерб действиями властей пришедших к власти после 91 г связи с неплановой обменом документов. в белорусии применение закона батька 21 год у власти. и будет как понял до кончины смерть его остановит. это ставит молодешь в ситуацию что занятся политикой не имеет смысла. только круг избранных может занимать руководящие посты. человек хочет принести пользу своей стране но применительная практика законов не дает ему этого. так и здесь. вы от то го что какойто документ потерял силу от применения законов. становитесь нервным. но знаете что данный документ от того что прекратил существовать не перестал индефецировать вашу личность. наезды на вас без почвены. преследуют другую цель.

Правила досмотра работников предприятий.Какой нормативный акт?

В любом случае, эти вопросы должны быть отражены в их должностной инструкции

Работники ЧОО (сейчас ЧОПов нет) в своей деятельности должны руководствоваться Конституцией РФ, Законом «»О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11 марта 1992 г. N 2487-I (с изменениями и дополнениями) и иными нормативными актами РФ. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, осуществляются должностными лицами, указанными в статьях 27.2, 27.3 КоАП РФ. Частные охранники не относятся к лицам которым указанные нормы разрешают проводить досмотр. Следовательно, проводить досмотр они не вправе.

.вызывают в прокуратуру за не уплату алиментов?

Сначала дойдите до пристава, возбудившего дело

На какую сберкнижку перечисляете. Если просто добровольно на книжку жены, то могут расценить, как добровольные пожертвования, а не алименты. Алиментами считаются те перечисления, которые делаются на основании исполнительного листа, т. е. указано назначение этих перечислений, что именно они являются алиментами

Сделайте копию чеков или возьмите бумагу с бухгалтерий о перечислений и покажите прокурору! только узнайте чё он вас вызывает? а то может медаль хочет дать как самый хороший алиментщик.. ) а если пристав вызывает значит суд был )

Бред какой то. Причем тут прокуратура? Причем тут приставы?? ? Согласно подпункту 1 п. 2 ст. 28.3 КоАП РФ «1) должностные лица органов внутренних дел (полиции) — об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.6, 5.10 — 5.12, 5.14 — 5.16, 5.22, 5.35 — 5.38, 5.40, 5.43, 5.47, 5.49, 6.8 — 6.13, 6.15, 6.16, 6.16.1, 6.20, 6.21, 6.23, 7.1, статьей 7.2» , т. е. протокол по п. 1 ст. 5.35 КоАП РФ вправе составить только сотрудник ПОЛИЦИИ. Лучше все таки сходить к приставам, принести им КОПИИ чеков, показать оригиналы и попросить заверить и приобщить к исполнительному производству. Так же неплохо намекнуть приставам, что их действия можно обжаловать. Порядок судебного обжалования действий (бездействия) приставов-исполнителей определен ст. ст. 121 — 128 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» , ст. 441 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а также ст. 329 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Подскажите прямую ссылку для скачки КоАП Украины косающегося ДПС(желательно с новыми изменениями)

Решите задачу, срочно

500 рублей вопрос. И 50 процентов за срочность и хамоватость.

Ни чё не поняла, а кто такие Климова и Сидорова и неизвестный?

А чегой-то у этой Долговой столько мужиков в квартире скопилось?
Тут можно и 241-ю с 240-й впаять. А также (вдруг не повезло) -и 121-ю со 122-й. Я УК РФ имею в виду
Ну как минимум 6.11 КоАП ей светит.

Люди, у кого есть постановление Президиума Высшего арбитражного суда 9803/06 от 05

Http://www.arbitr.ru/presidium/msg.asp?id_meeting=154
Заседания Президиума ВАС РФ
Заседание Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
Дата: 05.12.2006
Повестка:
Дело № А53-22343/2004-С4-32 Арбитражного суда Ростовской области. Петренко М. С. против общества «Моррос» и других.
Определение от 20.09.2006 № 9675/06
Докладчики: Наталья Петровна Харчикова, Татьяна Николаевна Нешатаева
Информация по делу
Документы:
Определение от 20.09.2006 № 9675/06
Решение суда первой инстанции
Постановление суда апелляционной инстанции
Постановление суда кассационной инстанции
Решение суда первой инстанции
Постановление суда апелляционной инстанции
Постановление суда кассационной инстанции
Дело № A48-7180/05-7 Арбитражного суда Орловской области. Орловский сталепрокатный завод против общества «Колор» .
Определение от 17.10.2006 № 9812/06
Докладчики: Марина Владимировна Пронина, Татьяна Николаевна Нешатаева
Информация по делу
Документы:
Определение от 17.10.2006 № 9812/06
Решение суда первой инстанции
Определение суда кассационной инстанции
Дело № А64-6580/05-13 Арбитражного суда Тамбовской области. Рязаньнефтепродукт против Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области.
Определение от 12.10.2006 № 10089/06
Докладчики: Михаил Федорович Юхней, Юлия Юрьевна Горячева
Информация по делу
Документы:
Определение от 12.10.2006 № 10089/06
Решение суда первой инстанции
Постановление суда апелляционной инстанции
Постановление суда кассационной инстанции
Дело № А40-58696/05-115-367 Арбитражного суда города Москвы. Торгово-закупочная кремниевая компания против Инспекции Федеральной налоговой службы № 36 по городу Москве.
Определение от 15.09.2006 № 10855/06
Докладчики: Юлия Юрьевна Горячева, Анатолий Иванович Бабкин
Информация по делу
Документы:
Определение от 15.09.2006 № 10855/06
Решение суда первой инстанции
Постановление суда апелляционной инстанции
Постановление суда кассационной инстанции
Дело № А40-62687/05-Ш-587 Арбитражного суда города Москвы. Московское инвестиционное агентство недвижимости против Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 49 по городу Москве.
Определение от 09.10.2006 № 9803/06
Докладчики: Анатолий Емельянович Березий, Сергей Борисович Никифоров
Информация по делу
Документы:
Определение от 09.10.2006 № 9803/06
Решение суда первой инстанции
Постановление суда апелляционной инстанции
Постановление суда кассационной инстанции
Дело № A40-6149/05-111-72 Арбитражного суда города Москвы. Шугар Трейдинг Компани против Инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по городу Москве.
Определение от 03.11.2006 № 11577/06
Докладчики: Марина Григорьевна Зорина, Татьяна Константиновна Андреева
Информация по делу
Документы:
Определение от 03.11.2006 № 11577/06
Постановление суда апелляционной инстанции
Определение суда первой инстанции
Постановление суда апелляционной инстанции
Постановление суда кассационной инстанции
Решение суда первой инстанции
Постановление суда апелляционной инстанции
Постановление суда кассационной инстанции
Дело № А40-41363/03-75-482 Арбитражного суда города Москвы. Общество «Мартоль» против Инспекции Федеральной налоговой службы № 26 по городу Москве.
Определение от 18.10.2006 № 11781/06
Докладчики: Татьяна Константиновна Андреева, Александра Александровна Маковская
Информация по делу
Документы:
Определение от 18.10.2006 № 11781/06
Решение суда первой инстанции
Постановление суда апелляционной инстанции
Постановление суда кассационной инстанции
Решение суда первой инстанции
Постановление суда апелляционной инстанции
Постановление суда кассационной инстанции
Дело № А40-16661/02-75-172 Арбитражного суда города Москвы. Общество «Мартоль» против Инспекции Федеральной налоговой службы № 26

А вообще все постановления и др ФЗ РФ ищите на сайте гарант и консультант+
вот так вот!

Всегда ли составляется схема дтп?если нет то в каких случаях.и составляется если было отказано в возбжд. ад. дела нет 16

Ответственность за несовершеннолетних детей несут их родители.

При чем тут ответственность родителей? ! Схема ДТП должна обязательно составляться при любых раскладах, именно тогда, когда на ДТП прибыли сотрудники ДПС.

Вообще все методические рекомендации носят рекомендательный характер, а не обязательный.

Еще по теме:

  • Ст121 ч 1 ук рф Статья 121. Заражение венерической болезнью СТ 121 УК РФ. 1. Заражение другого лица венерической болезнью лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, - наказывается штрафом в размере до […]
  • Т 121 коап рф Статья 12.1 КоАП РФ. Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или […]
  • 183 ук рф 2 часть Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну Информация об изменениях: Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N […]
  • Как получить бесплатно земельный участок в украине Как бесплатно получить земельный участок в Украине в 2017 году: пошаговая инструкция Украинцы могут получить бесплатно 6 участков земли. Площадь участка зависит от его целевого […]
  • Как рассчитать компенсацию при увольнении если работник был на больничном Входит ли больничный в расчёт отпускных Ежегодный отпуск каждого сотрудника оплачивается работодателем. Но далеко не каждый работник знает, как правильно рассчитываются отпускные. Сумма […]
  • В каких случаях разрешено движение по левой полосе на 4-х полосной дороге 9.4. Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаком 5.1 "Автомагистраль" или 5.3 "Дорога для автомобилей" или где разрешено движение со скоростью […]